EMOI

Program lojalnościowy

 

 

 

ZDOBYWAJ PUNKTY I CIESZ SIĘ RABATAMI!

 

Drogie Klientki przygotowaliśmy dla Was program lojalnościowy. 

Każdy zarejestrowany klient otrzymuje punkty za zakupy.

Każda złotówka wydana w sklepie internetowym www.emoi.pl to jeden punkt.

 

 

Zasady programu lojalnościowego

 

  • Każdy 1 zł wydany w naszym sklepie to 1 punkt w programie lojalnościowym
  • Punkty naliczane są po wysyłce paczki do klienta lub jej odbiorze w salonie firmowym w Grudziądzu. 
  • W przypadku zwrotu produktów, odejmowana jest proporcjonalna ilość punktów. 
  • Dodatkowe punkty otrzymasz przy zapisie do Newslettera - 50 punktów.
  • Bądź na bieżąco! Obserwuj naszego Newslettera i dowiedz się kiedy punkty będą się podwajać. 
  • Punkty są rozliczane co 182 dni. 
  • Po osiągnięciu progu rabatowego, rabat udzielany jest automatycznie w koszyku i obowiązuje przez pozostałą część okresu rozliczeniowego.   
  • Progi rabatowe: 

1. próg 5 % -2000 punktów

2. próg 10% - 4000 punktów

3. próg 15% - 6000 punktów

 

 

Regulamin programu lojalnościowego Emoi

 

1.Postanowienia Ogólne

1.1

Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego „Program lojalnościowy Emoi”, zwanego dalej "Programem".

1.2

Organizatorem Programu jest Emoi Ewa Suwińska z siedzibą w Grudziądzu, ul. Rynek 12 / Mickiewicza 1 zwana dalej „Organizatorem”.

1.3

Program skierowany jest do klientek zwanych dalej "Uczestniczki", dokonujących zakupów na stronie www.emoi.pl

1.4

Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5

Celem Programu jest nagradzanie Uczestniczek, które poprzez dokonywanie zakupów www.emoi.pl', zwiększając stan swojego konta zwanego dalej ''Konto''.

1.6

Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestniczki od chwili jego ogłoszenia.

1.7

W programie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą Emoi Ewa Suwińska. 

1.8

W programie mogą wziąć udział tylko Klienci posiadający konto w serwisie - zarejestrowani klienci. 

2.Przystąpienie do Programu

2.1

Przystąpienie do programu następuje poprzez założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.emoi.pl

3.Program „Program lojalnościowy Emoi”

3.1

Zarejestrowani uczestnicy programu zdobywają punkty poprzez robienie zakupów w sklepie internetowym www.emoi.pl

3.2

Rabat nalicza się w koszyku po przekroczeniu przez uczestnika danego progu rabatowego. 

1 zł to 1 punkt. 

3.3

Limity wartości progów:

Próg 1: 2000 punktów

Próg 2: 4000 punktów 

Próg 3: 6000 punktów 

 

3.4

Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszenia stanu Konta Uczestniczki w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestniczkę.

3.5

Punkty wygasają po 182 dniach od daty ich uzyskania. Czas liczony jest osobno dla punktów dodanych w ramach jednego wydarzenia, np. za rejestrację. W pierwszej kolejności zużywane są najstarsze punkty.

3.6

Po uzyskaniu odpowiedniej ilość punktów przyznawane są Uczestniczkom rabaty według progów. Rabaty automatycznie naliczające się w koszyku. 

3.7

Wysokość rabatu uzależniona jest od przekroczenia Progu wartości zakupów na Koncie Uczestniczki.

I Próg: 5 % rabatu

II Próg: 10 % rabatu

III Próg: 15 % rabatu

3.8

Rabat procentowy oraz stan Konta Uczestniczek nie podlegają wymianie na gotówkę.

3.9

Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestniczek, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

 

3.10

Dodatkowe 50 punktów przydzielane jest za zapis do Newslettera. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości punktów. 

 

3.11

Uczestnik może zaprzestać brania udziału w programie lojalnościowym usuwając konto w sklepie internetowym www.emoi.pl

 

4.Zakończenie Programu

4.1

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.emoi.pl.

4.2

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestniczka będzie uprawniona do otrzymania rabatu jeśli taki przysługiwał.

4.3

Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestniczkę do Organizatora.

5.Zmiana Regulaminu Programu

5.1

Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

5.2

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.emoi.pl. Zalogowanie się do sklepu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać będzie ich akceptację.

5.3

Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestniczki do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. 

6.Ochrona Danych Osobowych

6.1

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”).

6.2

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Emoi Ewa Suwińska z siedzibą w Grudziądzu, ul. Rynek 12 / Mickiewicza 1 zwana dalej „Organizatorem”

6.3

Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

6.4

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją założeń Programu i nie będą wykorzystywane do innych celów. Uczestniczka Programu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

6.5

Organizator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Uczestniczek przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.6

Administrator danych (Organizator) nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.7

Administrator danych (Organizator) przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

6.8

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z takiej usługi.

6.9

Każdej Uczestniczce Programu, której dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.10

Każdej Uczestniczce Programu, której dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez kontakt z Administratorem (Organizatorem) pod wskazanym adresem e-sklep@emoi.pl.

6.11

W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdej Uczestniczce Programu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.12

Podane przez Uczestniczkę Programu dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

 

7.Akceptacja i realizacja Regulaminu

7.1

Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestniczkę poprzez logowanie się do sklepu internetowego www.emoi.pl.

7.2

Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestniczka, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mogła skorzystać z przywilejów płynących z uczestnictwa w Programie.

 

Grudziądz, dnia 14 lipca 2022 r.

 

do góry
Szablon Shoper Icon™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl